Årsredovisning 2019

Nu släpper vi vår årsredovisning för 2019 och det har nog aldrig varit viktigare än nu att kunna visa på en historik av lyckade genomföranden och en stark balansräkning. Nu när 2019 ska sammanfattas kan vi konstatera att vi återigen levererar ett mycket starkt resultat om 19 miljoner kronor.

Läs eller ladda ner årsredovisningen här