Sätra Centrum

Stockholm

Nytt torg i Sätra Centrum

I Sätra, söder om Stockholms innerstad, ska hundratals nya bostäder byggas i samband med att Sätra Centrum utvecklas med ett nytt torg. Som en del av detta kommer FFAB utveckla en fastighet för cirka 55 nya bostäder. Detaljplanearbetet väntas vara klart under slutet av 2023.

Fakta om projektet

Ort: Stockholm
Projekt: Hug G Sätra C
Antal bostäder: 55
BTA: 2 555
Ljus BTA: 2 555
BOA: 1 789
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Status: Detaljplanearbete
Byggstart: 2024 Q3
Färdigställs: 2025 Q4