Nordens största vårdboende får tillökning

Som fastighetsbolag har vi alltid värnat om platsens ursprungliga historia när vi börjar planera för nya byggprojekt. Varje område är unikt och genom att ta hänsyn till naturliga förutsättningar kan vi bygga hållbart och långsiktigt. Vårt mål är att skapa arkitektur som harmonierar med omkringliggande miljöer. 

Utifrån vår långa erfarenhet vet vi att bästa möjliga livskvalitet för boende kräver mer än byggnader med hög design, funktionalitet och kvalitet. Det är minst lika viktigt med en närmiljö som erbjuder olika former av service, gemensamma mötesplatser och grönskande natur.

Vårt helhetstänk i byggprojekten är därför att skapa förutsättningar för människor att lära känna varandra. Vi bygger terrasser, spa, träningsytor och innergårdar som inte bara bidrar till trivsel och en känsla av gemenskap, utan även till en stolthet och trygghet för de boende. 

När vi fick möjligheten att bygga samhällsfastigheter på Kapellgärdet såg vi chansen att kunna komplettera de 158 lägenheterna med Vård Norra, Vård Södra och förskolan Kids2Home. Detta tack vare ett fruktbart och långt samarbete med Attendo som hyresgäster. Under 2021 färdigställer vi förskolan och Nordens största vårdboende.

På det här sättet kan vi bygga broar mellan generationer och människor, samt hoppas på att skapa mötesplatser för ett mjukare klimat och en vänligare framtid.