Vi är Fastighetsförädlarna

Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB är ett fastighetsbolag som arbetar med att realisera potential i mark- och fastighetstillgångar. Sedan starten 2010 har vi framgångsrikt skapat värden genom förvärv, projektering, finansiering och produktion av fastigheter. Vi utvecklar i huvudsak bostäder och samhällsfastigheter och eftersträvar att genom en god marknadskännedom skapa mervärden för de boende i fastigheten och omgivningen.

Vår idé

Vi utvecklar bostäder och samhällsfastigheter, och skapar mervärden för fastighetens brukare och omgivning. Vi samarbetar med framstående arkitekter och byggentreprenörer för att säkerställa att våra högt satta mål införlivas i varje projekt.