Klart för 55 nya lägenheter i Sätra

I den expansiva stadsdelen Sätra Centrum har FFAB 2021 förvärvat en fastighet om 2 555 kvm BTA där cirka 55 bostäder planeras att uppföras. Detaljplanen beräknas bli klar 2021/2022. Bilden avser ett tidigare projekt i Sätra som genomfördes i samarbete med SSM.