Årsredovisning 2022

FFAB kan nu presentera sin årsredovisning för 2022. Vi går ur året med en stabil vinstnivå och avkastning på eget kapital – och en stärkt finansiell ställning. 

– Jag är stolt över att FFAB under det gångna året har fortsatt sin strategiska utveckling av bred och värdeskapande fastighetsförädling, utan att göra avkall på de kortsiktiga resultaten. Vi fortsätter att lyckas med att skapa affärer även i ett nytt och utmanande affärsklimat, kommenterar Jacob Sandberg, vd.

Förmågan att identifiera möjligheter och omfokusera våra resurser har visat sig vara en viktig tillgång. Vi har fortsatt att utveckla och bredda vårt erbjudande från ett tidigare fokus på bostadsrätter till nya möjligheter och fastighetsprodukter såsom hyresbostäder, samhällsfastigheter, handel och hotell. Detta samtidigt som vi har ökat såväl ambition som förmåga att uppnå höga miljöcertifieringar i våra projekt, och har etablerat nya samarbeten för att säkerställa framsteg inom miljö och hållbarhet. 

FFAB tackar sina samarbetspartners för ett givande 2022 och ser med tillförsikt fram emot kommande år. Vi står väl rustade och har samtidigt en ödmjukhet inför omvärldens förändringar – medvetna om att det krävs både fokus och motivation.

To read the annual report in english, click here.