FFAB utvecklar Nordens största vårdboende

Rikshem har nu förvärvat även Vård Södra i Uppsala, vilket tillsammans med Vård Norra blir Nordens största vårdboende med 201 lägenheter och en yta på cirka 17 400 kvm. Hyresgäst blir Attendo, som tecknat ett 15-årigt hyresavtal för båda projektfastigheterna. FFAB har förädlat och utvecklat fastigheterna som moderna vårdbyggnader i en urban miljö, med fokus på kvalitet och hållbarhet.