Jutesprånget på samråd

Älvsjö är utpekat som en stadsdel med mycket stora stadsutvecklingsmöjligheter. Nu ska Jutesprånget bidra till att stärka Johan Skyttes väg som stadsgata och sammankopplande stråk mellan Älvsjö centrum och Älvsjö villastad och Långbro.

Förslaget till detaljplanen som genomförts tillsammans med Kod Arkitekter innefattar ett planområde som innefattar 60-75 bostäder – bara några hundra meter från centrum. Dessa flerbostadshus ska ersätta två friliggande villor och en nedlagd bensinstation

Stockholm Stad och Söderort Direkt skriver om projektet här:

https://vaxer.stockholm/jutespranget?fbclid=IwAR3hGjl4-zha2tpmm_VFWU19aq7HYyEAveb-k3ezmLflCCHykPC6Ob8zcn8

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/60-nya-bostader-i-stallet-for-gammal-mack-i-alvsjo/reptes!uiFl1aPn3f93TCQxaUnA/?fbclid=IwAR1qHjACEm-jsresTc5DdlnW5XSfK63Y41o9S4D74XUun6uhEKZCc_a2yXs

Läs mer om projektet på vår egna sida här.