Tre snabba frågor till André Rosberg, affärsutvecklare på FFAB


Bakgrund:

– Har drivit eget konsultbolag med fokus på fastighetsutveckling, finansiering och transaktioner.

Ditt uppdrag som affärsutvecklare?

– Mitt arbete innebär att hitta nya affärsområden och att genomföra förvärv, avyttring, finansiering och projektering. Det handlar mycket om att hitta rätt ytor och bra investeringsmöjligheter samt att öka värden i projekt.

FFAB:s styrka?

– Vi har haft ett bra flöde av projekt även under pandemin och våra affärer hittar vi via våra starka nätverk. FFAB har framför allt två styrkor som skapar konkurrensfördelar för bolaget. Dels har FFAB en enda ägare, vilket gör att vi kan vara flexibla och agera snabbt eftersom ett beslut kan tas vid kaffemaskinen om så behövs. Dels har vi en mycket lång historik av genomförande med stabila samarbetspartners.

Drivkraft?

– Jag tycker om att göra affärer och att träffa människor. Jag blir nog aldrig riktigt ”mätt och klar” utan gillar att gå vidare hela tiden och att ha många projekt i luften samtidigt. Nästa projektfokus är att hitta fler fastigheter som genererar hyresintäkter och vi har en lovande projekt-pipe.

”FFAB har framför allt två styrkor som skapar konkurrensfördelar för bolaget. Dels har FFAB en enda ägare, dels har vi en mycket lång historik av genomförande med stabila samarbetspartners.”